top of page

IDA BOMAN
 

outline nearby                                    konturer närliggande
Outline Bild 1 VPN Ida Boman.png
image_edited.jpg

Ida Boman rör sig brett mellan olika medier som text, skulptur, performativitet, video, ljud, teckning och fotografi, där hon återkommer till tunga råa material som jord, lera, ord och betong. I hennes arbete med platskänsliga installationer har rörelse och relationer mellan kroppar ofta en betydande roll där hon närmar sig frågor om tillgänglighet i förhållande till språk och identitet. En stor del i hennes arbete kretsar kring den okända relationen, om att röra sig på osäker mark, att kunna närma sig det oförutsebara.

 

I "outline nearby, konturer närliggande" sker ett sådant närmande. Med inspiration från den franska filosofen Édouard Glissants tankar om kringflackande, arkipelagiskt tänkande, försökets tänkande, relationen, opacitet och omfångets poesi. "Ty du har rätt att vara dunkel, först och främst för dig själv."

 

Glissant berättar om hur dikten är lika gammal som jordens uråldriga eldhav. Hur ”Diktens tyg är vridet, omöjligt att urskilja, dikten börjar sin resa underifrån, den sprider sig på alla världens språk, bryter ut i gråt eller tal, åt alla håll där vi kan ha gått vilse, den sträcker sig från ett upplevt landskap till ett annat”.

 

Ida Boman likställer konst med poesi med en uppfattning om att dikt är det skrivna och talade språkets mest töjbara plats, där nya vägar till språkets förändring kan ske och därigenom kan förändring ske av oss. Poesi har makt att skifta identiteter.

 

Ida Boman är ursprungligen från Västerbotten och har både samiska och småländska rötter. Hon är baserad i Umeå och har en bakgrund inom kris-och konflikthantering. Hon är utbildad på Konsthögskolan vid Umeå universitet och Vilnius Academy of Arts, Litauen.

Visas med stöd av

bottom of page