top of page

MICHAELA FRYCKLUND

Michaela Frycklund .jpg

Michaela Frycklund (f.1995) är född och uppvuxen i Härnösand och tog examen från Konsthögskolan vid Umeå universitet 2024.

 

Michaela fokuserar främst på att skapa i trä, och dras till att använda bortglömda och upphittade material för sina projekt. I en verksserie omvandlar hon trä från ett gammalt staket på en specifik plats till en rad skulpturer som sedan åter placeras på samma plats. Genom denna process reflekterar hon över vilka röster som ges utrymme i samhällsplaneringen. Samtidigt intresserar hon sig för förhållandet mellan hantverk och samtidskonst då äldre byggtekniker har ett stort inflytande i hennes konstnärskap. 


I «Reverbing Ontologies — on margins» visar Michaela träskulptur.

bottom of page