top of page

VIVEKA SKYTTBERG
Inre scener

viveka_skyttberg.jpg

Skulpturer är uppbyggda i olika scener som vuxit fram med inspiration från det omedvetna och okända som vi bär inom oss. En narr spelar på sin flöjt, han lurar och lockar. En figur i hatt är omgiven av masker och vet inte vilken han ska välja. Ur en blomma sträcker sig en gråtande figur och från hennes tårar har det vuxit fram ett monster. Mellan en gul hund och en fågel är det en konflikt. En rädd fjällämmel skriker. En 1700-tals dam tittar på. Scenerna bildar ett narrativ som gestaltar inre skeenden, som känslor, konflikter och drömmar. Det omedvetna är bortträngda tankar, känslor, önskningar och minnen, som vi inte kan förnimma annat än som spår. 

Viveka Skyttberg har nyligen tagit kandidatexamen i Fri konst vid HDK-Valand. Hon arbetar främst med skulptur och teckning.

bottom of page