top of page

MARELD
 

reverbing ontologies — on margins,
frycklund_detsomluktar.jpg

I Reverbing Ontologies — on margins, undersöker Mareld intersektionella tillvägagångssätt för modeller och metoder inom konstnärlig praktik och forskning.

Där konstnärsskap utforskar skärningspunkter mellan: berättande, plats, historia och socioekonomiska strukturer. Centrala frågeställningar kretsar kring att granska de plattformar vi tillsammans skapar; vem bjuds in till bordet och vem förbereder det? (Maria Gordana Belić och Ida Boman, Umeå 2024)

 

Som gästcurators arrangerar Mareld Västerbotten Konstförening ett event med särskilt inbjudna konstnärer för utställningsperioden i juni. 

Deltagande konstnärer: Wanini Kimemiah, Jihyuan Kim, Sam Van Strien, Dante Kristin, Ossian Theselius, Fadlabi, Darren Banks, Makda Embaie, Mattias Cantzler, Jenny Patino Perez, Malin Arnell och Åsa Elzen, Lisa Marainen, Johan Sandberg Mcguinne, Minia Biabiany, Jordan Shakes, Michaela Frycklund, Raphael Vargas, Anita Ponga, Erica Giacomazzi, Edith Marie Pasquier, Kirsten Pieroth, Hanna Ailaskar, Paulina Nilsson, Inga Wiktoria Påve, Lena Ylinpää, Kristoffer Unga Pirak och Lina Unga Pirak

bottom of page